Η εταιρεία

H NutriAnto ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν διάφορες κατηγορίες ασθενών που παρουσιάζουν διαταραχές θρέψης.

Η εταιρεία μας

Η NutriAnto είναι μια δυναμικά αναπτυσσομένη εταιρεία στον τομέα της κλινικής διατροφής. Στόχος είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ιδίων αλλά και των συγγενών τους. Για να επιτευχθεί ο στόχος προσφέρουμε:

  • Κατάλληλα και εξειδικευμένα προϊόντα
  • Αποστολή προϊόντων κατ’οίκον
  • Εκπαίδευση στη χρήση των προϊόντων
  • Τακτικές επισκέψεις νοσηλευτών και διατροφολόγων
  • Ανοιχτή γραμμή για ερωτήσεις – πληροφορίες
  • Συνδρομή στις διαδικασίες των ασφαλιστικών ταμείων