Η ομάδα μας

Η nutrianto αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποί της είναι ο βασικός παράγοντας επιτυχίας και ανάπτυξής της. Θεωρούμε τους  ανθρώπους μας τον ουσιαστικότερο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων μας. Η εταιρεία παρέχει ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που προάγει την συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.

Board of directors

Αντωνιάδης Αντώνης
Αντωνιάδης ΑντώνηςΧημικός Τροφίμων, Medical Nutrition
Ο κ.Αντωνιάδης Αντώνης σπούδασε στην σχολή τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής στο Α.ΤΕΙ Αθηνών στο τμήμα τεχνολογίας τροφίμων και ολοκλήρωσε τις σπουδές του με τον τίτλο χημικός τροφίμων. Εχει εργαστεί στην εταιρεία numil hellas A.E στο τμήμα Nutricia advanced medical nutrition καθώς και στην nutrimedica Α.Ε ως προϊστάμενος πωλήσεων. Στην ΝutriAnto έχει την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης και Ανάπτυξης νέων προϊόντων – υπηρεσιών.
ΟΜΑΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝSales
Οι στόχοι της εταιρείας μας επιτυγχάνονται από την ομάδα πωλήσεων σε συνεργασία με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.